Ranking | Sorcerer | Dex

DEX Name Guild User Rank
1 ---- EiKo
2 ---- ImmortaLJaedeN
3 ---- JOMTONG
4 ---- LordJett
5 ---- Naberius
6 ---- Cthulhumukagen
7 ---- Kanaiel
8 ---- SmyL15
9 ---- Petochino o0oALaMaTo0o
10 ---- xxB4byFac3xxx AEsthetic