Ranking | Assassin | Ld

Level Name Guild User Rank
1 15 tauros TheWeakling
2 15 achia Apollos
3 19 FMeHard
4 17 VIBRATOR
5 30 x1525x AWIT
6 21 Nursesin
7 18 Rekai BrotherHood
8 16 xXsunadeXx
9 24 FrostedFlame08
10 28 yEnXVIIl Supremacy