Ranking | ALL | Con

CON Name Guild User Rank
1 ---- SpartaAce MinionSTM
2 ---- Tugrik
3 ---- PopcornTime
4 ---- RobocarPoli Intelligence
5 ---- PaRaS15 TRQUBLEmakeR
6 ---- ProRapterII AYOTHAYA
7 ---- iKevin SHINHWA
8 ---- ZeusNo1 VaoRoi
9 ---- JASON SHINHWA
10 ---- xThanoSx Teztament